STENHUSET
ÅGRENSKA STIFTELSEN PÅ LILLA AMUNDÖN I GÖTEBORG

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur donerar 50 MSEK för uppförande av Stenhuset – ett betydelsefullt tillskott i behandlingen av personer med sällsynta diagnoser. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, i folkmun kallad Stenastiftelsen, har beslutat att donera 50 MSEK till Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg för planering, design och uppförande av det s k Stenhuset. Byggnationen kompletterar befintlig verksamhet och kommer att vara en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård, boende och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos.

Fakta

stenhuset_frilagd

 • Donation: 50 miljoner
 • Ambition: I sinnenas hus ska en miljö skapas för såväl boende, som stimulering av sinnena och plats för reflektion.

Pressmaterial

Foton

Länkar

Artiklar

 • Landshövding Anders Danielsson besökte Ågrenska

  ”Ett hus som andas framtid”. Det sa H M Drottning Silvia när hon för tre år sedan invigde Stenhuset på Ågrenska, kompetenscentret för sällsynta diagnoser på Lilla Amundön söder om Göteborg. Häromdagen var det landshövding Anders Danielssons tur att besöka Stenhusets framtidsrum och prova på de virtuella program, som fler än 1 200 barn testat sedan invigningen av huset.

 • Historien om Stenhuset

  Idén om Stenhuset formulerades som en viktig resurs för Ågrenska i arbetet för bättre liv för personer med funktionsnedsättningar. I en tid där allt fler lever med svåra funktionsnedsättningar och komplexa behov är det avgörande att insatser görs för att bemöta och stärka personerna själva, och samtidigt se till att dessa grupper företräds i kunskapsutvecklingen…

 • Stenhuset invigdes i strålande solsken

  Ett hundratal inbjudna gäster hade samlats vid Ågrenska, Lilla Amundön för att vara med när drottning Silvia och Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson invigde Stenhuset. Sedan drottningen anlänt och Madeleine Olsson Eriksson och Anders Olauson, Ågrenskas ordförande, hälsat alla välkomna berättade Robert Hejdenberg om Ågrenska verksamhet, som riktar sig till personer med sällsynta diagnoser, deras…

 • H.M. Drottning Silvia inviger nybyggda Stenhuset hos Ågrenska i Göteborg

  Tisdagen den 21 juni invigs det nybyggda Stenhuset på Ågrenska – ett nationellt kompetens-centrum för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Invigningsceremonin förrättas av H.M. Drottning Silvia i närvaro av ett hundratal gäster. Stenhuset har bekostats av en donation på 54 MSEK från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och…

 • Stenhusets källare – Ågrenska Stiftelsen

  Källaren i Stenhuset kommer att byggas som en helhet i stället för i två sektioner. Förutom mer utrymme leder det till ökad tillgänglighet. Vid dåligt väder slipper man ta med sig rullstolar, permobiler och annan utrustning för att nå bortre delen av källaren. Det skapar också flexibilitet, tillväxt och fler aktiviteter för barn med multifunktionsnedsättningar.
  År: 2016
  Donation: 4 250 000 kr

 • Stenhuset: Första spadtaget

  I strålande solsken och i närvaro av drottning Silvia tog Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson det första spadtaget till Stenhuset, som Ågrenska nu kan uppföra tack vare stiftelsens donation på 50 miljoner kronor.