20 oktober 2021

Stenastiftelsens Kulturstipendium 2021

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik och film vid 2021 års stipendieutdelning.
Stenastiftelsens kulturstipendiater 2021 är:
Sopranen och dirigenten Barbara Hannigan
Konstnären Emanuel Röhss
Honorärstipendiaten, skådespelerskan och producenten Alicia Vikander

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur firar i år 25-årsjubileum. Stiftelsen har under de senaste tjugofem åren delat ut ett stort antal stipendier till löftesrika talanger inom skilda konstarter. En lika viktig del av stiftelsens verksamhet är de omfattande donationer som genom åren tilldelats olika forskningsprojekt, inte sällan med tvärvetenskaplig, disciplinöverskridande inriktning.

Läs hela pressmeddelandet här

The Sten A Olsson Foundation for Research and Culture supports three artists active in the visual arts, acting and music with its 2021 scholarships.
The Stena Foundation Culture Scholars 2021 are:
Soprano and conductor Barbara Hannigan
Artist Emanuel Röhss
Honorary scholar, actress and producer Alicia Vikander

This year, the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture is celebrating its 25th anniversary. Over the past 25 years, the foundation has awarded many scholarships to promising talents in various art forms. An equally important part of the foundation’s activities is the extensive donations that have been awarded over the years to various research projects, often with a multidisciplinary focus.

Read the press release here