3 december 2021

Stenastiftelsen ger bidrag till filmutbildning för skolor i Göteborg i samarbete med Alicia Vikander och Göteborg Film Festival

I syfte att ge unga möjligheter att själva skapa och uttrycka sig genom rörlig bild startar Alicia Vikander och Göteborg Film Festival, med stöd av Stenastiftelsen, projektet Alicia Vikander Film Lab. Under tre år kommer högstadieelever på skolor i olika delar av Göteborg med hjälp av mobila filmverkstäder och erfarna filmpedagoger få göra egna filmer, som sedan ska visas upp på en särskild gala under Göteborg Film Festival.

Läs hela pressmeddelandet här

With the purpose to give young people opportunities to create and express themselves through motion pictures, Alicia Vikander and the Gothenburg Film Festival, with the support of the Stena Foundation, are starting the Alicia Vikander Film Lab project. Over three years students in schools in different parts of Gothenburg, with the help of mobile film workshops and experienced film teachers, will be able to make their own films, which will then be shown at a special gala during the Gothenburg Film Festival.

Read the press release here