Stena Visualiseringslabb

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur donerar 50 miljoner kronor till uppförandet av ett interaktivt visualiseringslabb på vetenskapscentret Universeum i Göteborg. Med utgångspunkt i vetenskaplig data kommer besökare kunna utforska hur digitalisering, visualisering och artificiell intelligens kan skapa hållbara lösningar på de samhällsutmaningar som finns. Laboratoriet kommer att bli det första i sitt slag i världen och stå klart i december 2021.

Fakta

Donation: 50 miljoner kronor
Ambition: Stödja betydelsen av livslångt lärande och möjligheten till utforskning och förståelse av världen genom naturvetenskap och teknik.

Pressmaterial

DI Weekend – Stenamiljoner till Universeum
Göteborgs Posten: Universeum öppnar världens första visualiseringslabb
Dagens Industri: Stenastiftelsen plöjer ned 50 miljoner i Universeum

Turismnytt: Stenastiftelsen donerar miljoner till nytt visualiseringslabb på Universeum
Folkbladet: Visualisering till fler

Pressmeddelande från Stenastiftelsen
Från Universeum
Från Visualiseringscenter C

Foton

Länkar

Filmserie: arbetet med visualiseringslabbet

Universeum.se

Artiklar

  • Universeum öppnar ett publikt visualiseringslabb

    Digitalisering och AI förändrar förutsättningar, sammanhang och form för utbildning och kunskapsbildning för individer och samhällen. Lärandet är i centrum när visualiseringstekniken tillgängliggör en stor mängd vetenskaplig öppen data, som kommer att visas i den planerade visualiseringsdomen på Universeum men det krävs också ett publikt visualiseringslabb. För byggnation av fysisk miljö, införskaffandet av teknik och utveckling av innehåll till denna miljö liksom för robusta visualiseringsbord och installationer som driftsätts i det publika visualiseringslabbet, har Stenastiftelsen donerat 25 miljoner kronor. Vidare donerar stiftelsen 25 miljoner kronor som delfinansiering av den planerade tillbyggnaden av Universeum, där tanken är att placera ett större labb med ett flertal stationer.
    År: 2019
    Donation: 50 000 000 kr