Stena Industry Innovation Lab

Under tre år kommer Chalmers, tack vare donationsmedlen från Stenastiftelsen, att kunna anpassa lokaler, bygga upp infrastruktur, investera i teknisk utrustning och datorkapacitet samt möjliggöra projektledning för forskning, innovationsprojekt, utbildning och demonstration. Satsningen går under arbetsnamnet Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab).

Fakta

Donation: 21 miljoner kronor
Ambition: Öka svensk industris digitalisering och konkurrenskraft

Pressmaterial

Artikel i Dagens Industri
Artikel på SVT.se
Artikel i Ny Teknik

Foton

Länkar

Kapitel i Årsbok 2018

Chalmers

Film från invigningen

Artiklar

  • Stena Industry Innovation Lab – högtidligen invigt

    Äntligen har Sverige fått ett innovationslabb av världsklass placerat på Chalmers Campus Lindholmen. Där kommer framtidens ingenjörer att utbildas och såväl små som stora företag får möjlighet att pröva nya idéer och teknik tillsammans med forskare i praktiska testbäddar. Det är Chalmers Smart Industry Lab som tack vare Stenastiftelsens donation kunnat tredubbla verksamheten och bli en nationell resurs, som även ingår i EU-kommissionens nätverk av testbäddar.
    År: 2017
    Donation: 21 000 000 kr