20 april 2014

Stefan Olsson – ledamot av stiftelsens styrelse