28 maj 2014

Dan Sten Olsson – vd Stena AB, ledamot av stiftelsens styrelse