ORDFÖRANDE

1996 – 2001 Skeppsredare Sten A. Olsson (hedersordförande 2002 – 2013)

2002 – Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

LEDAMÖTER

1996 – 2001   Skeppsredare Sten A. Olsson

1996, 2002-  Direktör, Tekn.dr. H.C. Dan Sten Olsson

1996 –  Fil.mag. Teol.lic. Stefan Sten Olsson

1996 – 1999  Bankdirektör Alf Åkerman

1996 – 2001  Direktör Håkan Frisinger

1996 – 2006  Bankdirektör Lennart Spetz

1997 –  Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

1999 – 2010  Professor Anders Sjöberg

2001 – 2013 Direktör Mauritz Sahlin

2007 – 2013 Direktör Kenneth Orrgren

2010 – Professor Jan- Erik Sundgren

2014 – Landshövding Lars Bäckström

2014 – Direktör Carin Kindbom

VERKSTÄLLANDE LEDAMOT

2007 – 2011  Professor Gunnar Bjursell

2012 – 2019  Professor Carl-Eric Hagentoft

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

2000 – Direktör Leif Johansson

STIFTELSENS STYRELSE 2012

gd

Bakre raden fv. Jan-Erik Sundgren, Mauritz Sahlin, Leif Johansson, Stefan Sten Olsson
Främre raden fv. Carl-Eric Hagentoft, Madeleine Olsson Eriksson, Kenneth Orrgren, Dan Sten Olsson

STIFTELSENS STYRELSE 2008

stena_img21

Bakre raden fv. Gunnar Bjursell, Stefan Sten Olsson, Anders Sjöberg, Mauritz Sahlin, Dan Sten Olsson
Främre raden fv. Madeleine Olsson Eriksson, Kenneth Orrgren, Sigbrit Franke, Leif Johansson

DONATIONSRÅDET

ORDFÖRANDE

1996 – 1999  Bankdirektör Alf Åkerman

1999 – 2001  Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

2002 – 2007  Professor Sven Olving

2008 –  Professor Sigbrit Franke

LEDAMÖTER

1996 – 1999  Bankdirektör Alf Åkerman

1996 –  Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

1996 –  Fil.mag, fd kommunalråd Margita Björklund

1996 – 2013  Professor Sven Olving

1999 – 2002  Professor Jan Ling

2003 – 2016 Fil.kand, musikjournalist Håkan Dahl

2008 –  Professor Sigbrit Franke

2012 –  Professor Erland Hjelmquist

2015 – Leg läk. Med Dr Selma Olsson Åkerfeldt (ständigt adjungerad)

2016 – Teaterchef Martin Hansson

2019 – Seniorprofessor Kristina Malmgren

STIFTELSENS DONATIONSRÅD 2016

Bakre raden från v. Carl-Eric Hagentoft, Leif Johansson, Erland Hjelmquist, Martin Hansson
Främre raden f.v. Madeleine Olsson Eriksson, Sigbrit Franke, Selma Olsson Åkerfeldt, Margita Björklund

STIFTELSENS DONATIONSRÅD 2013

Stena-Stipendierad

Bakre raden från v. Sven Olving, Erland Hjelmquist, Håkan Dahl, Carl-Eric Hagentoft, Leif Johansson
Främre raden från v. Sigbrit Franke, Madeleine Olsson Eriksson, Margita Björklund