Organisation

Stena Stiftelsen, Styrelse 2014L

Bakre raden fr v Jan-Erik Sundgren, Carin Kindbom, Carl-Eric Hagentoft, Leif Johansson, Lars Bäckström
främre raden fr v Madeleine Olsson Eriksson, Stefan Sten Olsson, Dan Sten Olsson

Styrelse

• Leg läk, Fil. Dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson, Ordförande
• Direktör, Tekn. Dr. H.C. Dan Sten Olsson
• Fil.mag. Teol.lic. Stefan Sten Olsson
• Direktör Carin Kindbom
• Landshövding Lars Bäckström
• Professor Jan-Erik Sundgren
• Professor Carl Eric Hagentoft, Verkställande ledamot
• Verkställande direktör Leif Johansson, Sekreterare

Från vänster: Leif Johansson, Kristina Malmgren, Margita Björklund, Erland Hjelmquist, Madeleine Olsson Eriksson, Martin Hansson, Sigbrit Franke, Selma Olsson Åkerfeldt

Donationsråd

• Professor Sigbrit Franke, Ordförande
• Leg läk, Fil. Dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson
• Fil. mag, fd kommunalråd Margita Björklund
• Professor Erland Hjelmquist
• Teaterchef Martin Hansson
• Leg läk. Med Dr Selma Olsson Åkerfeldt (ständigt adjungerad)
• Seniorprofessor Kristina Malmgren
• Verkställande direktör Leif Johansson, Sekreterare

Kansli

• Verkställande direktör Leif Johansson
• Administratör Anna Fagerlind