Främjande av forskning, kultur och humaniora

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur stiftades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag.  Sten A Olsson hade då, under mer än ett halvt sekel, varit verksam i Göteborg och Västsverige med att lägga grunden till det som i dag är Stena sfären, en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.

Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål.  Genom Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling (forskningsdelen) samt samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (kulturdelen).

De bidrag och stöd stiftelsen utdelar fördelar sig således på forskningsdelen och kulturdelen. Då stiftelsen har för avsikt att vara en allmännyttig stiftelse har stöd och bidrag inom kulturdelen, av lagstiftningsskäl, kommit att lämnas i form utbildnings- och undervisningsstipendier eller bidrag.