Kategori: Kulturstipendiater År: 2020

JOSEFIN NELDÈN

”Det bästa med det här jobbet är att det alltid kommer att finnas kvar saker att utveckla och utforska. Jag får gå in i så många olika liv och situationer. Pröva och testa dem. Jag har svårt att tänka mig något roligare arbete.”

Skådespelaren Josefin Neldén har, sedan hon som 19-åring debuterade i Ulf Malmros Tjenare kungen, medverkat i en rad film- och teveproduktioner vid sidan av sitt teaterarbete. Göteborgspubliken har under de senaste tio-elva åren kunnat följa henne i många av Backa Teaters uppsättningar för barn och unga. Hon har mött oss på bioduken som MMA-fightern Lena i Håkan Hellströmbaserade Känn ingen sorg, klivit in i våra vardagsrum som den fackligt och politiskt engagerade Maggan i teveserien Vår tid är nu, och nu senast spelat den psykotiska mamman i Maria Bäcks spelfilm Psykos i Stockholm.

Motivering:
Skådespelaren Josefin Neldén har under det senaste decenniet synts i en rad uppmärksammade föreställningar på Backa Teater, i hemstaden Göteborg.

På både teaterscenen och filmduken har hennes koncentrerade närvaro och drabbande tolkningar lämnat starka avtryck. Hennes skådespeleri utmärks av en strävan att alltid nå så långt och så djupt som möjligt. I den roll som gjort henne känd för en större publik – den fackligt engagerade servitrisen Maggan i teveserien Vår tid är nu – gestaltar hon med stor känslighet ett livsöde och en utvecklingshistoria som sträcker sig över seriens tre säsonger.

För sina träffsäkra tolkningar, subtila uttryck och mångsidiga skådespeleri tilldelas Josefin Neldén stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Josefin här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2020

 

ACTOR JOSEFIN NELDÉN

“The best thing about this job is that there will always be things left to develop and explore. I get to go into so many different lives and situations. Try and test them. I have a hard time imagining work that could be more fun.”

The actress Josefin Neldén has, since she made her debut in Ulf Malmros’ Tjenare kungen as a 19-year-old, acted in a number of film and television productions alongside her theatre work. For the past ten or eleven years, Gothenburg audiences have been able to follow her in many of Backa Teater’s productions for children and young people. She has met us on the big screen as MMA fighter, Lena, in the Håkan Hellström-based Känn ingen sorg. She entered our living rooms as the union and politically engaged, Maggan, in the TV series Vår tid är nu. Most recently, she played the psychotic mother in Maria Bäck’s feature film Psykos i Stockholm.

Motivation:

Over the past decade, the actor, Josefin Neldén, has appeared in a number of acclaimed performances at Backa Teater, in her hometown of Gothenburg.

On both the stage and the screen, her concentrated presence and striking interpretations have left a strong impression. Her acting is characterised by an effort to always reach as far and as deep as possible. In the role that brought her to the attention of a larger audience, the union-committed waitress, Maggan, in the TV series Vår tid är nu, she portrays with great sensitivity a life story and a development story that extends over the three seasons of the series.

For her exact interpretations, subtle expressions and versatile acting, Josefin Neldén is awarded a scholarship for 2020 from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.