Kategori: Övriga bidrag År: 2022

In State of Emergency – Högaktuell konsertföreställning med Vocal Art Ensemble ger kraft och hopp

Konsertproduktionen In State of Emergency har planerats i drygt två år. Nu när den ges, den 27 mars, är den – tyvärr – mer aktuell än någonsin. Kören Vocal Art Ensemble tror på musikens kraft att stärka människan och vill bjuda på en föreställning som speglar de känslor många bär på i en orolig tid. En donation från Stenastiftelsen bidrar till produktionens genomförande.

Läs hela pressmeddelandet här