Kategori: Kulturstipendiater År: 2020

HANNA JÄRLEHED

”I början var det nog det tredimensionella, formbara och föränderliga som lockade mig. Efterhand kom insikten att det snarare är en ständig kamp med materialet. Vem är det som styr – leran eller jag?”

Konstnären och keramikern Hanna Järlehed har ända sedan examensutställningen 1998 på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg, fortsatt att fördjupa och utvidga sitt speciella och personliga uttryck. Stora format, rena, enkla, upprepade grundformer. Transparenta glasyrer där ytornas skiktningar, krackeleringar och siktdjup ger en närmast outtömlig variationsrikedom.

 

 

Motivering:
Hanna Järlehed skapar en sällsam keramisk värld där slutna, monolitiska pjäser möter spröda former uppbyggda av tunna blad av lera. Arbetet pendlar mellan det bestämda och det prövande, det kontrollerade och det oväntade. Här finns alltid en rörelse, någonting pågår, formas om och rinner vidare. Tjocka, glasartade glasyrer sköljer över formerna men stelnar också till hemlighetsfulla vattensamlingar. Det är ett konstnärskap där leran är den handfasta startpunkten men blicken söker den fria horisonten.

För sitt kraftfulla och djärva undersökande av keramiken som volym, yta och förlopp tilldelas Hanna Järlehed stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Hanna här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2020

CERAMIST HANNA JÄRLEHED

Hanna Järlehed creates a surreal ceramic world where closed, monolithic pieces meet brittle shapes made up of thin sheets of clay. The work oscillates between the definite and the experimental, the controlled and the unexpected. There is always a movement here, something that is ongoing, being reshaped and flowing through. Thick, glassy glazes wash over the shapes and solidify into mysterious water collections. This is art where the clay is the tangible starting point but the gaze seeks the free horizon.

Motivation:
Hanna Järlehed creates a surreal ceramic world where closed, monolithic pieces meet brittle shapes made up of thin sheets of clay. The work oscillates between the definite and the tried, the controlled and the unexpected. There is always a movement here, something is happening, being reshaped and flowing through. Thick, glassy glazes wash over the shapes and solidify into mysterious water collections. This is art where the clay is the tangible starting point but the gaze seeks the free horizon.

For her powerful and bold examination of ceramics as a volume, surface and course, Hanna Järlehed is awarded a scholarship for 2020 from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.