Kategori: Kulturstipendiater År: 2020

DANIEL NORGREN

”Experimentlustan är den grundläggande drivkraften. Är man tillräckligt nyfiken kommer frågorna aldrig att ta slut.”

Låtskrivaren, sångaren och multiinstrumentalisten Daniel Norgren har, ända sedan han började att ge ut musik för ungefär 15 år sedan, arbetat vid sidan av de etablerade kanalerna. Basen är fortfarande den miljö där han trivs bäst – den västgötska landsbygden. Nått sin publik har Daniel Norgren definitivt gjort ändå. Lyssnarbasen är trogen, stor och växande, både här i Sverige, övriga Europa och i USA. Hans uttryck har rottrådar ner i amerikansk blues, gospel soul och folkmusik. Samtidigt rör sig musiken i ett fritt rum där någonting lika gärna kan ta 1 minut som 30 i anspråk.

 

Motivering:
Låtskrivaren, sångaren och musikern Daniel Norgren har gått sin egen väg och nått ut med sin suggestiva musik vid sidan av de etablerade kanalerna. Från sin kreativa utsiktsplats på den västgötska landsbygden har han skapat en unik musikalisk värld, förankrad i blues, gospel, soul och folkmusik, men samtidigt fri från ramar och genrebestämningar. Med tio album och återkommande internationella turnéer har Norgren successivt vunnit växande och hängivna lyssnarskaror i Sverige, Europa och USA.

För sin musikaliska originalitet, lokalt formade entreprenörskap och besjälade musikaliska uttryck, tilldelas Daniel Norgren stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Daniel här.

Och här finns en länk till hela Årsboken 2020 

 

MUSICIAN DANIEL NORGREN

“The desire to experiment is the basic driving force. If you are curious enough, the questions will never end.”

The songwriter, singer and multi-instrumentalist, Daniel Norgren, has, since he started releasing music about 15 years ago, worked outside the established channels. His base in the Västra Götaland countryside is still the environment where he thrives best. Daniel Norgren has definitely found a way to reach his audience. His listener base is loyal, large and growing, here in Sweden, in the rest of Europe and in the USA. His expression has roots in American blues, gospel soul and folk music. At the same time, the music moves in a free room, where something can just as easily take 1 minute as 30.

Motivation:

Singer, songwriter and musician, Daniel Norgren, has gone his own way and reached out with his suggestive music outside the established channels. From his creative vantage point in the Västra Götaland countryside, he has created a unique musical world, rooted in blues, gospel, soul and folk music; at the same time free from constraints and definitions of genre. With ten albums and recurring international tours, Norgren has gradually won growing and dedicated audiences in Sweden, Europe and the USA.

 

For his musical originality, locally-formed entrepreneurship and soulful musical expression, Daniel Norgren is awarded a scholarship for 2020 from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.