Kategori: Kulturstipendiater År: 2021

BARBARA HANNIGAN

”Jag har aldrig förstått tanken med att behålla kunskaper för mig själv. Om jag lär mig något nytt och spännande vill jag genast dela med mig till andra, föra det vidare. Jag har själv haft förmånen att få uppleva den sortens generositet från mina lärare, mentorer och kollegor. Nu är det min tur.”

Det finns många stjärnsopraner på den internationella musikscenen och många dirigenter på absolut toppnivå. Men det finns definitivt bara en Barbara Hannigan. Dirigerande sopraner hör inte till vanligheterna. Under större delen av sin karriär har Stenastiftelsens stipendiat Barbara Hannigan fokuserat på 1900-talstonsättare och nutida klassisk musik. Hon har samarbetat med otaliga dirigenter, orkestrar, operahus och tonsättare, som inte sällan specialskrivit musik direkt för henne. Barbara Hannigans engagemang och intresse för en ny generation musiker och sångare har lett fram till två framgångsrika internationella mentorsprogram: Equilibrium Young Artists och Momentum: Our Future, Now.

Motivering:
Den kanadensiska sopranen och dirigenten Barbara Hannigans sällsamma kombination av virtuoseri, sceniska utstrålning och musikaliskt mod har attraherat nya lyssnare till den klassiska och samtida musiken. För en ny generation sångare och musiker är hon inte bara en förebild, utan också en aktiv och generös medskapare genom sina två mentorsprojekt Equilibrium Young Artists och Momentum: Our Future, Now.

Hannigans repertoar är imponerande och hon har uruppfört över 80 nya verk, många skrivna direkt för henne. I Göteborg har hon satt starka avtryck med bland annat uppföranden av Stravinskys opera Rucklarens väg och Gershwins Girl Crazy Suite, där hon samtidigt dirigerar och sjunger. Sedan 2019 är hon förste gästdirigent hos Göteborgs Symfoniker.

För nyskapande tolkningar, kompromisslöst engagemang och ett konstnärskap i ständig utveckling, tilldelas Barbara Hannigan stipendium för 2021 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Barbara här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2021

 

SOPRANO AND CONDUCTOR BARBARA HANNIGAN
”I have never understood the idea of keeping knowledge to myself. If I learn something new and exciting, I immediately want to share it with others, to pass it on. I, myself have had the privilege of experiencing that kind of generosity from my teachers, mentors and colleagues. Now it’s my turn.”

There are many star sopranos on the international music arena and many conductors at the absolute top level. But, there is definitely only one Barbara Hannigan. Conductor/sopranos are a rarity. For most of her career, this year’s music scholar, the Canadian born, multi talented Barbara Hannigan, has focused on 20th century composers and contemporary classical music. She has collaborated with countless conductors, orchestras, opera houses and composers, and has on numerous occasions been honoured with music written directly for her. Barbara Hannigan’s commitment and interest in a new generation of musicians and singers has led her to create two successful international mentoring programs: Equilibrium Young Artists and Momentum: Our Future, Now.

Motivation:
The Canadian soprano and conductor, Barbara Hannigan, has attracted new listeners to classical and contemporary music with her unique combination of virtuosity, scenic charisma and artistic courage. For a new generation of singers and musicians, she is not only a role model, but also an active and generous co-creator through her two mentor projects Equilibrium Young Artists and Momentum: Our Future, Now.

Hannigan’s repertoire is impressive. She has premiered over 80 new works, many composed directly for her. In Gothenburg, she has made a strong impact with several stunning programs including, among other things, performances of Stravinsky’s opera The Rake’s Progress and Gershwin’s Girl Crazy Suite, where she also conducts and sings. Since 2019, she is Principal Guest Conductor at the Gothenburg Symphony Orchestra.

For innovative interpretations, uncompromising commitment and an artistry in constant development, Barbara Hannigan is awarded a 2021 scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.

Vid användning var vänlig ange Stenastiftelsen / Peter Claesson