Kategori: Kulturstipendiater År: 2021

Alicia Vikander

”Jag älskar att göra film, men ser sällan filmerna när de är klara. Det bästa jag vet är att sitta i klipprummet och upptäcka hur små, små förskjutningar kan förändra läsningen av en hel scen.”

Årets honorärstipendiat, skådespelerskan och producenten Alicia Vikander, växte upp i Göteborg men har numera hela världen som arbetsplats. Sedan genombrottet 2010, med den Guldbaggebelönade huvudrollen i Lisa Langseths film Till det som är vackert, har hennes internationella karriär fortsatt att växa. 

Bland de cirka 25 långfilmer som Alicia Vikander har hunnit att medverka i finns A Royal Affair 2011, Anna Karenina 2012, Testament of Youth 2014, Ex Machina 2015 och The Danish Girl 2015, där hon vann en Oscar för bästa kvinnliga biroll. Sedan 2016 har hon ett eget produktionsbolag, Vikarious Productions, och samarbetar allt oftare redan på idéstadiet med regissörer och producenter. Alicia Vikander har valt att låta honorärstipendiet utgöra grunden för ett projekt i Göteborg. Projektet tillkännages under jubileumskvällen den 3 december.

Motivering:
Alicia Vikanders unika förmåga att skapa liv och djup i de karaktärer hon porträtterar har förflyttat henne från uppväxtens Göteborg till den internationella filmvärldens absoluta toppskikt.

Med sitt direkta och avväpnande tilltal har hon gestaltat allt från kunglig längtan, pinat konstnärskap och actionhjältinnor till frihetssökande artificiell intelligens.

Med prisbelönade roller i filmer som Till det som är vackert, A Royal Affair och The Danish Girl har hon nått ut till en bred publik och etablerat sig på den globala filmscenen, där hon nu placerar sig som en av filmhistoriens stora svenska skådespelare.

För sin konstnärliga närvaro och starka lyskraft, sina intensiva och nyansrika rolltolkningar, tilldelas Alicia Vikander honorärstipendium för 2021 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Alicia här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2021

 

HONORARY SCHOLAR, ACTOR AND PRODUCER ALICIA VIKANDER
”I love making movies, but rarely watch them when they are finished. The best part is sitting in the editing room and seeing how small, tiny shifts can change the reading of an entire scene.”

 This year’s honorary scholar, the actress and producer Alicia Vikander, grew up in Gothenburg and now has the whole world as her workplace. Since her breakthrough in 2010, with the Guldbagge award-winning lead role in Lisa Langseth’s film, Pure, her international career has continued to expand.

Among the approximately 25 films in which Alicia Vikander has featured, you will find: A Royal Affair (2011), Anna Karenina (2012), Testament of Youth (2014), Ex Machina (2015) and The Danish Girl (2015), for which she won an Oscar for best supporting actress. Alicia started her own production company in 2016, Vikarious Productions, and has since started to collaborate with directors and producers at an early stage in the creative process. Alicia Vikander has chosen to donate the honorary scholarship grant to form the basis for a project in Gothenburg. This project will be announced during the jubilee evening on December 3.

Motivation:
Alicia Vikander’s unique ability to form and give depth to the characters she portrays has led to her meteoric rise from her formative years in Gothenburg to the absolute top tier of the international film world.

With her direct and disarming appeal, she has portrayed a wide variety of characters, including royal yearning, tortured artistry, action heroines and freedom-seeking humanoid robots.

With award-winning roles in films such as Pure, A Royal Affair and The Danish Girl, she has reached a broad audience and established herself on the global film scene, where she is now firmly established as one of film history’s great Swedish actors.

For her artistic presence and brilliance, her intense and nuanced role interpretations, Alicia Vikander is awarded the 2021 honorary scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.

Vid användning var vänlig ange Stenastiftelsen / Peter Claesson