Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset

Övriga bidrag

Rehabcenter Treklöverhemmet får en motorbåt


OPERAN NOTORIOUS ÖVERSÄTTS TILL TYSKA


BERÄTTARMINISTERIET ETABLERAS I GÖTEBORG


Maskrosbarn


Tiina Rekand – ny gästprofessor


Utbytesprogram med Fudan University, Shanghai, Kina


FestiDalen på Svartedalsskolan


Nordiskt kyrkomusiksymposium


Stenhusets källare – Ågrenska Stiftelsen


VETENSKAPSFESTIVALEN 2016 – ART & SCIENCE


STIPENDIER TILL MASTERSSTUDENTER UTANFÖR EU


VÄRLDSPREMIÄR PÅ GÖTEBORGSOPERAN


KONST OCH TEKNIK UNDER VETENSKAPSFESTIVALEN


INTIZE MENTORSKAP I MATEMATIK I FLERA LED


RÖDA STEN-PROJEKTET


DE VITA BUSSARNA OCH FOLKE BERNADOTTE


STOR DONATION TILL NOBEL CENTER


VETENSKAPSFESTIVALEN ANORDNAR EN MAKERSPACE


MUSIK FÖR OCH MED FUNKTIONSHINDRADE


INTERNATIONELLT MUSIKLÄGER FÖR BARN OCH UNGA I GÖTEBORG
HAV AV MINNEN – UTSTÄLLNING MED TOPPMODERN TEKNIK
Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg
Resestipendier 2012
Niels Bohr
Chalmers, Pedagogen och Handels digitaliseras
Steinwayflygeln på Ljungskile Folkhögskola renoveras
Barbara Bonney
Frida Kahlo och Diego Rivera
Konserthuset digitaliseras
Vetenskapsfestivalen
Barockoperan Julius Caesar
Göteborgs gosskör
Göteborgs Botaniska Trädgård – Linnéträdgården
Resestipendier 2013
Ava Bahari
Brew House
Tillbyggnad av Göteborgs Konstmuseum
Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram