Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset

Kulturstipendier

Fredrik Åkum

Jazztrion Naoko Sakata Trio

Ida-Lovisa Rudolfsson

Laleh Pourkarim

Katarina Karnéus

Lotta Antonsson

David Lundqvist

Klas Lindquist

Agnes Casimir Lindholm

Andreas Eriksson

Jonas Dahlberg

Malin Bobeck

JENNY RYDERBERG

MAX MITLE

CAROLINA LAUDON

ROGER ASSAR JOHANSSON

PHILIP JALMELID

HILDA HELLSTRÖM

Johannes Anyuru

Art of Spectra

Nathalie Djurberg och Hans Berg

Evelyn Jons

Patrick Nilsson

Mariam Wallentin

Per Agélii

José González

Ellen Hjalmarson

Per Ivarsson

Mattias Nilsson

Cajsa von Zeipel

Henrik Håkansson

Emily Hultmark

Karolina Andersson

Mattias Andersson

Patrik Andiné

Karin Johansson

Johan Linton

Susanna Risberg

Mikael Holmlund

Ann-Kristin Jones

Rickard Lindqvist

Jonas Schlyter

Jörgen Svensson

Johan Zetterquist

Malin Byström

Annika von Hausswolff

Mia Höglund-Melin

Sarah Riedel

Heidi Saikkonen

Pierre Torwald

Kulturstipendiater 2007

Kulturstipendiater 2006

Kulturstipendiater 2005

Kulturstipendiater 2004

Kulturstipendiater 2003

Kulturstipendiater 2002

Kulturstipendiater 2001

Kulturstipendiater 2000

Kulturstipendiater 1999

Kulturstipendiater 1998

Kulturstipendiater 1997

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram