Fakta

stenhuset_frilagd

Press

Foton

Länkar

STENHUSET
ÅGRENSKA STIFTELSEN PÅ LILLA AMUNDÖN I GÖTEBORG

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur donerar 50 MSEK för uppförande av Stenhuset – ett betydelsefullt tillskott i behandlingen av personer med sällsynta diagnoser. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, i folkmun kallad Stenastiftelsen, har beslutat att donera 50 MSEK till Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg för planering, design och uppförande av det s k Stenhuset. Byggnationen kompletterar befintlig verksamhet och kommer att vara en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård, boende och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos.

Aktuellt

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram