Ryggmärgsskadecentrum Göteborg

Efter en ryggmärgsskada, som kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning med understödd andning, förändras livet inte bara för den drabbade utan också för de närstående mycket påtagligt. Varje år skadas och insjuknar cirka 55 personer i Västra Götalands Regionen. På riksnivå är motsvarande siffra 200-300 personer.

Fakta

Donation: 34 152 000 miljoner kronor

Foton

Länkar

Ryggmärgsskadecentrums hemsida

Artiklar

 • Substansen i livet – en inspirationsdag

  Bilden är på föreläsarna (från vänster): Ingrid Bolin, Anna-Carin Lagerström, Claes Hultling och Max Nilén Måndagen den 24 september höll Ryggmärgsskadecentrum Göteborg sitt första evenemang för allmänheten: en inspirationsdag för alla med intresse för ryggmärgsskada. Tillsammans med Personskadeförbundet RTP:s lokalförening i Göteborg och informationsportalen ryggmärgsskada.se bjöd de in till en eftermiddag med föreläsningar och en…

 • Ryggmärgsskadecentrum har nu en hemsida

  Ryggmärgsskadecentrum (RMC), som drivs av Göteborgs Universitet-Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen med stöd av Stenastiftelsen, har nu en hemsida (ryggmargsskadecentrum.se) som vänder sig till alla som har eller är intresserade av ryggmärgsskador. Där kan du läsa om: RYGGMÄRSSKADOR – Grundläggande information om kroppens nervsystem och hur en ryggmärgsskada påverkar kroppen. UTBILDNINGAR – RMC anordnar dels…

 • Senaste nytt från styrgruppen för ryggmärgsskadecentrum i Göteborg

  Arbetet med etablering av en baskurs riktad bland annat till personliga assistenter fortskrider med målet att starta kursen HT 2018. Vidare har information gått ut till alla ryggmärgsskadeenheter i Norden om att det startar en nordisk avancerad kurs i ryggmärgsskaderehabilitering i oktober 2018. Kursen bygger på problembaserat lärande och enheterna måste delta med hela vårdteam….

 • Styrgruppen för Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg

  Stående från vänster: Margita Björklund ordförande, Agneta Holmäng professor och dekan vid Sahlgrenska Akademin, Åsa Lundgren Nilsson verksamhetschef för neurosjukvården i Göteborg, Jonas Andersson regionråd ansvarig för sjukvårdsfrågorna i VGR, Tiina Rekand gästprofessor i neurologisk rehabilitering, Goran Delic förvaltningschef för psykiatrin i Halland, Annika Stjernberg sekreterare, Katharina Stibrant Sunnerhagen överläkare  och professor vid sektionen för…