Arkivet

Dan Sten Olsson – vd Stena AB, ledamot av stiftelsens styrelse

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram