Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset

ORDFÖRANDE

1996 – 2001 Skeppsredare Sten A. Olsson (hedersordförande 2002 – 2013)

2002 – Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

LEDAMÖTER

1996 – 2001   Skeppsredare Sten A. Olsson

1996, 2002-  Direktör, Tekn.dr. H.C. Dan Sten Olsson

1996 –  Fil.mag. Teol.lic. Stefan Sten Olsson

1996 – 1999  Bankdirektör Alf Åkerman

1996 – 2001  Direktör Håkan Frisinger

1996 – 2006  Bankdirektör Lennart Spetz

1997 –  Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

1999 – 2010  Professor Anders Sjöberg

2001 – 2013 Direktör Mauritz Sahlin

2007 – 2013 Direktör Kenneth Orrgren

2010 – Professor Jan- Erik Sundgren

2014 – Landshövding Lars Bäckström

2014 – Direktör Carin Kindbom

VERKSTÄLLANDE LEDAMOT

2007 – 2011  Professor Gunnar Bjursell

2012 –  Professor Carl-Eric Hagentoft

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

2000 – Direktör Leif Johansson

STIFTELSENS STYRELSE 2012

gd

Bakre raden fv. Jan-Erik Sundgren, Mauritz Sahlin, Leif Johansson, Stefan Sten Olsson
Främre raden fv. Carl-Eric Hagentoft, Madeleine Olsson Eriksson, Kenneth Orrgren, Dan Sten Olsson

STIFTELSENS STYRELSE 2008

stena_img21

Bakre raden fv. Gunnar Bjursell, Stefan Sten Olsson, Anders Sjöberg, Mauritz Sahlin, Dan Sten Olsson
Främre raden fv. Madeleine Olsson Eriksson, Kenneth Orrgren, Sigbrit Franke, Leif Johansson

DONATIONSRÅDET

ORDFÖRANDE

1996 – 1999  Bankdirektör Alf Åkerman

1999 – 2001  Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

2002 – 2007  Professor Sven Olving

2008 –  Professor Sigbrit Franke

LEDAMÖTER

1996 – 1999  Bankdirektör Alf Åkerman

1996 –  Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

1996 –  Fil.mag, fd kommunalråd Margita Björklund

1996 – 2013  Professor Sven Olving

1999 – 2002  Professor Jan Ling

2003 – 2016 Fil.kand, musikjournalist Håkan Dahl

2008 –  Professor Sigbrit Franke

2012 –  Professor Erland Hjelmquist

2015 – Leg läk. Selma Olsson Åkerfeldt (ständigt adjungerad)

2016 – Teaterchef Martin Hansson

STIFTELSENS DONATIONSRÅD 2013

Stena-Stipendierad

Bakre raden från v. Sven Olving, Erland Hjelmquist, Håkan Dahl, Carl-Eric Hagentoft, Leif Johansson
Främre raden från v. Sigbrit Franke, Madeleine Olsson Eriksson, Margita Björklund

 

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram