Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset

Organisation

 

Stena Stiftelsen, Styrelse 2014L

bakre raden fr v Jan-Erik Sundgren, Carin Kindbom, Carl-Eric Hagentoft, Leif Johansson, Lars Bäckström
främre raden fr v Madeleine Olsson Eriksson, Stefan Sten Olsson, Dan Sten Olsson

Styrelse

• Leg läk, Fil. Dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson, Ordförande
• Direktör, Tekn. Dr. H.C. Dan Sten Olsson
• Fil.mag. Teol.lic. Stefan Sten Olsson
• Direktör Carin Kindbom
• Landshövding Lars Bäckström
• Professor Jan-Erik Sundgren
• Professor Carl Eric Hagentoft, Verkställande ledamot
• Verkställande direktör Leif Johansson, Sekreterare

160919-donationsrad-20-cm-web

Bakre raden fr v Carl-Eric Hagentoft, Leif Johansson, Erland Hjelmquist, Martin Hansson
Främre raden fr v 
Madeleine Olsson Eriksson, Sigbrit Franke, Selma Olsson Äkerfeldt, Margita Björklund

Donationsråd

• Professor Sigbrit Franke, Ordförande
• Leg läk, Fil. Dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson
• Fil. mag, fd kommunalråd Margita Björklund
• Professor Erland Hjelmquist
• Teaterchef Martin Hansson
• Leg läk. Selma Olsson Åkerfeldt (ständigt adjungerad)
• Professor Carl Eric Hagentoft, Föredragande
• Verkställande direktör Leif Johansson, Sekreterare

Kansli

• Professor Carl Eric Hagentoft
• Verkställande direktör Leif Johansson
• Civilekonom Annika Stjernberg

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram