Arkivet

SITT STILL, 2006

JILL LINDSTRÖM, f. 1951

SITT STILL, 2006

BENET, 2003

TOMTEBOBARNEN FLYTTAR HEMIFRÅN, 2003

Skulpturerna är monterade på en skiva med måtten 60 x 90 cm.

Inköpta 2011. Stipendiat 1999.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram