Arkivet

FK06.2000

MIKAEL OLSSON, f. 1969

FK06.2000

Färgfotografi,C-print, 57,7 x 45,9 cm.

Inköpt 2009. Stipendiat 2002.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram