Latest

CHALMERS INNOVATION – ONE OF THE WORLD´S BEST BUSINESS INCUBATORS

The year´s top list of UBI Index University affiliated incubators is now presented. Chalmers Innovation in Gothenburg was ranked as the world´s seventh best incubator, third in Europe and the best in Sweden.

COMPUTER GAME PROTOTYP

Sexual grooming is one of the main processes by which children are exposed to sexual abuse, both off-line and online. The aim of this project is to develop a scientifically based computer game prototype complemented with methodological material for dialogue-oriented adult guidance.
Year 2014
Donation: 3 086 082 SEK

INTERNATIONAL MUSIC CAMP for CHILDREN and YOUTH IN GOTHENBURG

The goal for the El Sistema movement is to annually arrange a summer camp with international standard where thousands of children and young people from all over the world participate.
Year 2014
Donation: 999 000 SEK

Stenhuset
Kategori: Culture scholarships   År: 2012

Per Ivarsson

Per Ivarsson har trumpet som sin passion och som sitt uttrycksmedel. Han är utbil­dad i Tyskland och har, efter fullbordade studier, vid hemkomsten till Sverige och några års tjänstgöring i Malmö symfoni-orkester fått tjänsten som solotrumpetare hos Göteborg Symfoniker. Per Ivarsson har i sin nya roll omedelbart utmärkt sig ge­nom att i ytterst krävande partier visa prov på enorm teknisk skicklighet och fullstän­digt överdådig klangrikedom inom trum­petens hela register. Per Ivarsson har vidare stor förmåga till musikalisk karaktäristik, vilken grundar sig i gedigna musikteore­tiska kunskaper. Dessa värdefulla egen­skaper gör honom till en värdig mottagare till stipendium ur Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)

Do you want to know more about our contributions?

or follow us on Twitter och Instagram