Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2010   1 000 000 kr

Vetenskapsfestivalen

foto: Vetenskapsfestivalens logga)

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är ett av Europas största populärvetenskapliga arrangemang. Idén bakom festivalen är att förmedla vetenskap till allmänhet och skola på ett lättillgänglig och intresseväckande sätt samt att erbjuda forskarsamhället en mötesplats. Syftet är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och uppmuntra till högre studier.

Festivalen innehåller ett brett program där forskare och sakkunniga från olika discipliner ges möjlighet att möta allmänhet och skola i såväl traditionella som alternativa miljöer under varierande former.

Temat för Vetenskapsfestivalen 2010  är ”Klimat och hållbar utveckling. ”Vi vill inspirera till nya tankar och reflektioner kring begreppet hållbarhet. Som alltid sätter vi människan i centrum och funderar över våra drivkrafter till förändring. Därför lyfter vi frågor som angår var och en av oss varje dag och visar möjligheter inom forskning och teknik”, säger Anna Forsgren, programansvarig för Vetenskapsfestivalen.

(foto: Dick Gillberg)

Under festivalveckan fylls Göteborg av hundratals debatter, föreläsningar, workshops och experiment. Forskningen flyttar ut på gator och torg, till Nordstans affärscentrum, Stadsmuseet och Chalmers experimentverkstad. Skolprogrammet, som kan sägas vara Sveriges största forskarskola, tar emot över 40 000 elever.

Invigningen ägde rum på Nordstadstorget av professor Christian Azar, utsedd till Sveriges mest inflytelserika person i miljöfrågor. Under festivalen medverkade bland andra Christian Ekberg, innehavare av Stenas professur i industriell materialåtervinning, Nobelpristagaren Elinor Ostrom, representanter för det alternativa Nobelpriset och ”Science Made Simple” från Storbritannien med forskningskommunikation i världsklass. Genom donationen från stiftelsen blev det möjligt att höja festivalens internationella status. Totalt medverkade forskare från femton olika länder.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram