Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2014   1 000 000 kr

VETENSKAPSFESTIVALEN ANORDNAR EN MAKERSPACE

collaboratory11

Foto: Dick Gillberg

Vetenskapsfestivalen är ett nationellt samverkansprojekt mellan akademi, samhälle och näringsliv. Verksamheten är tvärvetenskaplig och ämnesområden som naturvetenskap och teknik blandas med ekonomi, humaniora, konst och musik. Alla universitet och högskolor i Sverige, men också internationellt, bjuds in att medverka, samverka och förmedla sin forskning.
År 2015 kommer Stenastiftelsen att medverka som arenapartner och ekonomiskt stödja en så kallad Makerspace i Bältesspännarparken. Där finns ett konstant flöde av folk, inte minst ungdomar. Vem som helst kommer att vara välkommen att deltaga, oberoende av förkunskaper och ålder.

Maker-movement är en gräsrotsrörelse som tar avstamp i slöjd-, hantverks- och uppfinnartraditionen, samtidigt som den anammar modern teknologi. Den är orienterad mot alla former av do-it-yourself och do-it-with-others och genomsyras av viljan att praktiskt förstå hur saker fungerar och en önskan att få saker att fungera bättre. Denna nyfikenhet är i sig inget nytt fenomen, det nya är uppkomsten av en uttalad social gemenskap kring nyfikenheten samt uppkomsten av digitala och fysiska platser där kunskap och verktyg delas med nyfikna likasinnade. Dessa platser kallas Makerspaces.. I ett Makerspace sker ett lärande och ett delande av kunskap som man kanske inte hittar i böcker eller ens på nätet. Dessa samarbeten resulterar ofta i innovationer och helt nya kreativa uttryck

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram