Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2015   1 000 000

VETENSKAPSFESTIVALEN 2016 – ART & SCIENCE

Vetenskapsfestivalen är ett nationellt samverkansprojekt mellan akademi, samhälle och näringsliv. Verksamheten är tvärvetenskaplig och ämnesområden som naturvetenskap och teknik blandas med ekonomi, humaniora, konst och musik. Under 2016 kommer temat att vara ”Unika men lika” och innehålla programpunkter med anknytning till alla vetenskapliga discipliner. Vetenskapsfestivalen samarbetar med Valand, HDK, Skövde Högskola, Chalmers och olika kreativa nätverk för att kunna erbjuda ett så tvärdisciplinärt program som möjligt. Fokus ligger på barn och ungdomar och förhoppningen är att inspirera dem till vidare studier och på så vis verka som en rekryteringsplattform för akademi och näringsliv.

I Bältesspännarparken kommer Art & Science-arenan att inspirera till samskapande, experimentlusta och innovation och verka i gränslandet mellan kultur, teknologi, hantverk, konst och design samt ha en kunskapsbaserad kärna. Besökarna kommer att erbjudas ett antal olika aktiviteter som kollaborativ konst, scenprogram där samtal kopplas till det som händer på platsen och kvällsprogram med shower, modevisningar, spelningar och performance. I parken kommer en teknikbaserad konstutställning att byggas upp.

logo2

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram