Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2016   1 545 600 kr

Utbytesprogram med Fudan University, Shanghai, Kina

Göteborgs universitet har i sin strategiska plan, Vision 2020, satt upp som mål att utveckla alltmer kompletta utbildnings- och forskningsmiljöer samt att ge universitetet en tydligare internationell profil. Tak vare en internationellt inriktad lärarkår får studenterna omfattande internationella utblickar under sina studier och de får också goda möjligheter att delta i utbytesprogram med andra universitet i Europa, Asien och Nordamerika.Ambitionen är att bredda och kvalitetsmässigt säkra utbytesprogrammen genom överenskommelser om fördjupat samarbete med andra universitet. Som ett led i detta undertecknades 2015 ett avtal med School of International Relations and Public Affairs (SIRPA) vid Fudan University i Shanghai, rankat som ett av Kinas fem främsta universitet.

Utbytesprogrammet startar höstterminen 2016 då tre kinesiska studenter kommer till Göteborg och tre svenska studenter åker till Shanghai, som är Göteborgs kinesiska vänort. I Göteborg erbjuds de kinesiska studenterna kvalificerade kurser inom existerande samhällsvetenskapliga Mastersprogram. Inga studieavgifter kommer att utgå eftersom samarbetet grundas på ömsesidighet. För att undvika att kinesiska studenter från mindre bemedlade familjer skall ha ett ogynnsamt läge när det gäller att delta i programmet och för att ge dem praktiska studieförutsättningar som är i nivå med deras svenska studiekamraters, har stiftelsen beslutat att inrätta ett femårigt stipendieprogram avsett för årligen tre kinesiska studenter från Fudan University i samband med studier vid Göteborgs universitet.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram