Aktuellt

FARTYGSDOP I STRÅLANDE SOL

Rehabcentret Treklöverhemmet har tack vare en donation från Stenastiftelsen kunnat skaffa en specialbyggd båt, som också kan ta ombord rullstolsburna. Nu är det fritt fram för alla oavsett handikapp att kunna komma ut på havet och ta sig i land på en ö i kustbandet.

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2017   550 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola attraherar några av de mest begåvade studenterna i Sverige. Programmet kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. De svenska studenterna kan välja två kurser ur Berkeleys kurskatalog och delta i utbildningen tillsammans med andra Berkeleystudenter; ett utmärkt tillfälle att skaffa sig kontakter och ett internationellt nätverk. Studiebesöken äger rum på intressanta och innovativa företag som Google, Facebook. Tesla Motors och VMWare. Projektarbetena kommer att ske inom gruppen nystartade entreprenöriella företag. Projekten kommer vanligtvis att involvera analyser av olika marknader med målet att utveckla nya produkter och tjänster.

Dr Marcus Holgersson, som är assisterande professor vid institutionen för teknik, management, ekonomi vid Chalmers tekniska högskola och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. De studenter som slutfört tredje eller fjärde året med goda betyg har möjlighet att söka till sommarprogrammet och det är Chalmers International Mobility Office som handlägger ansökningarna. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. Chalmers betalar kursavgifterna till UC Berkeley men övriga kostnader får studenterna stå för själva. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till institutionen för teknik, management ekonomi vid Chalmers tekniska högskola.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram