Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2016   890 000 kr

TOVE JANSSONS VERK I STOR SEPARATUTSTÄLLNING PÅ KONSTMUSEET

Göteborgs konstmuseums stora satsning under 2017 är en separatutställning med verk av den finlandssvenska konstnären Tove Jansson. Som konstnär var hon inte bara mångsidig utan också oerhört flitig. Utställningen kommer att presentera Janssons (1914-2001) breda karriär som konstnär, illustratör, karikatyrtecknare, författare och skapare av Muminfigurerna. Till utställningen kopplas ett omfångsrikt pedagogiskt program med mål att nå barn och unga brett i staden. Den pedagogiska satsningen för Tove Jansson. Lusten att skapa och leva finansieras av stiftelsen. Den inbegriper koncept- och metodutveckling, publikutveckling, genomförande och utvärdering. Museet kommer att erbjuda flera skräddarsydda pedagogiska aktiviteter bland annat:

  • Kreativa workshops och skapande-kurser för barn och unga
  • Knatteöppet med visningar för de allra yngsta
  • Riktade visningar och lektioner för nyanlända göteborgare
  • Fritidsaktiviteter under sport- och påsklov
  • Språkstöd i teckenspråk och de vanligaste nyanlända-språken
  • Aktivt värdskap för fördjupade samtal och ökat publikengagemang
  • Program och föreläsningar för unga vuxna

Göteborgs konstmuseum har arbetat med att knyta museilektioner och pedagogiska aktiviteter till skolans läroplan för att bli ett naturligt komplement till flera skolämnen. Under en lång tid har museet arbetat mot en yngre målgrupp med ”knattar” från förskola och upp till klass 2.  En förmiddag per månad har museet hållit öppet för förskolor att besöka museet på egen hand, något som kommer att intensifieras under utställningen med Tove Jansson. Dessa ”förskoleöppna” förmiddagar kommer att kompletteras med en utveckling av de populära knattevisningarna. Museet kommer då att arbeta med ett koncept som förenar upptäckarglädje och inlärning – nämligen Matte med Mumin. Genom verk och scenografi finns möjlighet att på ett enkelt sätt stimulera upptäckarlusten och låta barnen räkna hattifnattar, följa spåret av Mårran, undersöka hur många träd som finns i skogen osv.

Tove Jansson framstår genom liv och verk som en mycket begåvad och mångsidig person och hon levde ett rikt liv, ofta på tvärs med tiden, med stor integritet och kärlek till arbetet. I relief till den nuvarande situationen i Europa och världen framstår Tove Janssons konst och berättelser som mer aktuella än någonsin. Tove Janssons konst speglar både mångfalden av mänskligheten och hennes djupa förståelse för densamma.

Den totala budgeten för utställningsprojektet är 3 600 000 kr, varav Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bidrar med 890 000 kronor till det pedagogiska arbetet.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram