Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2013   2 600 000 kr

The Quality of Government (QoG) Instutute

The Quality of Government (QoG) Instutute grundades 2004 av professorerna Bo Rothstein och Sören Holmberg. Det är ett oberoende institut inom den statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Huvudsyftet är att forska om dels Good Governance bakomliggande orsaker, konsekvenser och egenskaper dels Quality of Government det vill säga pålitliga, icke korrupta, opartiska, kompetenta, offentliga institutioner i synnerhet statliga myndigheter. Forskningsresultaten visar att det finns ett samband mellan QoG och de flesta kriterier för goda levnadsvillkor som politisk legitimitet, överlevnadschanser och sannolikheten att få leva i fred.

QoG institutet har som mål att skapa nationella databaser, som innehåller alla relevanta data som mäter variationerna i QoG liksom data som mäter olika aspekter på välmående som hälsa, barns situation, rent vatten, utbildning, sjukvård liksom människors subjektiva uppfattning om hur de mår, hur nöjda de är. De visar exempelvis sambandet mellan barnadödlighet och graden av korruption och sambandet mellan jämställdhet, goda levnadsvillkor och sannolikheten att barn överlever sin femårsdag. Med tanke på att det finns 800 variabler från 194 länder är möjligheterna nästan oändliga.

Institutet har gjort databanken tillsammans med ett enkelt användarverktyg tillgängliga för allmänhet, media och yrkesutövare på sin hemsida. Särskilt för lärare i samhällskunskap och historia är databanken en stor tillgång. Utnyttjas den i undervisningssituationen får eleverna en god uppfattning om den betydelse tillgången till stora mängder data har. Eleverna lär sig hur teorier, metoder och data samverkar och leder fram till nya spännande infallsvinklar och sätt att tänka på sociala, politiska och ekonomiska frågor.

Institutet planerar att arbeta fram ett informationsmaterial, lärarhandledningar och anordna seminarier för att på så sätt nå skolor, lärare och berörda fackliga organisationer. Kostnaden för projektet som beräknas pågå under två år är 2.6 miljoner kronor.  Huvudansvarig är professor Bo Rothstein.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram