Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2008   20 000 000 kr

The Culture and Brain Health Initiative

Människan hjärna och nervsystem påverkas ständigt av olika typer av sinnesstimulans från den miljö som vi befinner oss i. En berikad stimulerad miljö är nödvändig för att vi ska kunna hålla vår hjärna intellektuellt intakt när vi åldras och utgör också en hörnsten i moderna rehabiliteringsprogram för hjärnskadade.

I målsättningarna för forskningsprogrammet ingår att öka förståelsen kring hjärnans plasticitet och läkningsförmåga. Att undersöka effekterna av sinnesstimulans genom olika kulturella aktiviteter, såsom musik och dans. Ett av syfterna är att förstå och utnyttja kulturens möjligheter att uppnå förbättrade förutsättningar för hjärnhälsa, gott åldrande med bibehållen kognitiv funktion, samt att öka möjligheterna för läkning och funktionsåterkomst efter skada och sjukdom i hjärnan.

Enligt professor Michael Nilsson handlar det om undersökningar med olika inriktningar. Man kommer att titta på hur hjärnan påverkas av kost och motion men också vilken effekt musik, dans, arkitektur och social stimulans har.

Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt och innefattar samarbete mellan bland annat neuroforskare, musiker och musikforskare.

Ansvarig för projektet är: professor Michael Nilsson

rapport om hur stödet används, oktober 2010

Rytm- och musikbaserad terapi och ridning ger snabbare återhämtning efter stroke (Sahlgrenska Akademin 16 juni 2017)

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram