Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2012   11 569 500 kr

Stor satsning på matematik och läsning för barn

Det pågår en intensiv forskning om barns inlärningsförmåga. Men insikterna får sällan möjlighet att korsbefrukta varandra över de vetenskapliga ämnesgränserna, och än mer sällan får de nya rönen genomslag i klassrummet.

Nu gör Göteborgs universitet och Nationellt Centrum för Matematikutbildning en gemensam satsning där den senaste forskningen ska användas för att stärka yngre skolelevers kunskaper i läsning och matematik. Med det gemensamma målet att göra forskningen direkt användbar i undervisningen samverkar forskare inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap.

Enligt Georg Kuhn, professor i neurovetenskap och drivande i den nya satsningen, publiceras forskning om lärande ofta i separata kanaler, utan tvärvetenskapliga utbyten. Det har skapat en kunskapsklyfta inte bara mellan olika vetenskaper, utan också när det gäller vilka frågeställningar som prioriteras. Genom att starta ett samarbete mellan lärare och forskare från olika områden är förhoppningen att kunna överbrygga klyftorna och på ett nytt sätt föra ut forskningen i skolan.

Bland de vetenskapliga rönen som projektet utgår från finns pedagogiska studier som visar att barns kognitiva förmåga inte är förutbestämd, utan faktiskt kan både kartläggas och tränas. Samtidigt har neurovetenskapliga forskare gjort banbrytande rön om hjärnans plasticitet, förmåga att anpassa sig, som kopplar inlärningsförmåga till mental hälsa, näringslära och kardiovaskulär hälsa. Psykologisk forskning tar i sin tur utgångspunkt i nya forskningsrön om inlärningsförmågan hos barn med kommunikativa handikapp – kunskaper som enligt Göteborgsprojektet skulle kunna tillämpas i den allmänna skolan.

Konkret innehåller projektet en helt ny universitetskurs för lärare, satsningar på sommarskola, stöd till nya forskningsprojekt, en webbsida med resurser för skolan samt återkommande forskningsseminarier. Satsningen följs upp vid ett årligt internationellt seminarium, där ledande forskare inom fältet är inbjudna.

Ansvariga för projektet är:

Hans-Georg Kuhn, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Ola Helenius, biträdande föreståndare vid Nationellt centrum för matematikundervisning

Läs mer här

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram