Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2015   Donation: 670 000 kr

STIPENDIER TILL MASTERSSTUDENTER UTANFÖR EU

Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Stenastiftelsen delar för andra gången ut stipendier till mastersstudenter som kommer från länder utanför EU-området. Dessa studenter har inte rätt till fri undervisning utan måste numer betala en avgift till universitetet. Detta har särskilt drabbat masterutbildningen i orkesterspel vid Högskolan för Scen och Musik då den till stor del har ett internationellt studentunderlag. En stark internationell studiemiljö ger positiva effekter för alla studenter, inhemska såväl som utländska och stipendierna ger en möjlighet för Högskolan för Scen och Musik att anta studenter som är helt beroende av externt stöd. Därigenom har Högskolan kunnat upprätthålla en internationell profil också med kulturer utanför EU.

Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Tidigare stipendier har gått till mastersstudenter från Mongoliet. Albanien och USA.  De har haft stor betydelse för utbildningen tack vare sin höga konstnärliga nivå och kunnat bidra med sina internationella perspektiv och erfarenheter.Högskolan för Scen och Musik har denna gång sökt ekonomiskt stöd från stiftelsen för kunna anta Ana Milanovic, violin från Serbien och Gerado Diaz Arangon, valthorn från Mexico som mastersstudenter under två år.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram