Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2016   4 250 000 kr

Stenhusets källare – Ågrenska Stiftelsen

Stenhuset 3 mars 2016

Uppförandet av stenhuset, som möjliggjorts genom stiftelsens donation på 50 miljoner kronor, kommer att vara klart till sommaren 2016. Från början var det planerat att dela upp källaren i två sektioner men under byggets gång har det visat sig att en helhet i källarplanet skulle ge många fördelar. Förutom mer utrymme leder det till ökad tillgänglighet och vid dåligt väder slipper man ta med sig rullstolar, permobiler och annan utrustning för att nå bortre delen av källaren. Det skapar också flexibilitet, tillväxt och fler aktiviteter för barn med multifunktionsnedsättningar och stora tunga permobiler.

Källaren i Stenhuset är inte lika material- och installationsintensiv som övriga delar av Stenhuset varför kostnaden för inredning är lägre; men en utökning av ytan med 250 kvm leder till fördyringar p.g.a. sprängningsarbeten, grundläggning och inredning. Totalt blir merkostnaden drygt fyra miljoner kronor.

Stenhuset 2 mars 2016

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram