Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2009   1 500 000 kr

SOM-Institutet samhälle, opinion, medier

Från vänster: Lennart Nilsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull. Foto: Ola Kjelbye

Under åren 2009, 2010 och 2011 kommer SOM-institutet att genomföra projektet “Kultur, hälsa och personlighet: studier av den svenska befolkningen”. Syftet är att belysa samspelet mellan å ena sidan hälsa och välbefinnande och å andra sidan kulturvanor och livsstilar under kontroll för personlighetsfaktorer. Huvudinriktningen är på nationella förhållanden, men även regionala variationer kommer att undersökas. Avsikten är att projektet skall genomföras dels genom analys av tidigare SOM-undersökningar dels genom nya datainsamlingar inom ramen för tre kommande SOM-undersökningar 2009-2011.

Den första datainsamlingen företogs inom ramen för 2009-års nationella SOM-undersökning. 3000 personer erhöll ett frågeformulär med särskild inriktning på kulturvanor, livsstilar, hälsa och personlighet. Genom samverkan med avdelningen för socialmedicin vid Sahlgrenska Akademin och med Statens kulturråd kunde en rad fördjupande frågor om såväl hälsa som kultur ställas.

På ett seminarium 2010 presenterades analyser av hälsofrågorna som kommenterades av experter från avdelningen för socialmedicin. När det gäller prövningen av den helt nya frågan om personlighet hölls senare ett seminarium med professor Petter Gustafsson, Karolinska Institutet och professor Claudia Fahlke, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Det test som genomförts visade att frågan fungerat oväntat bra och fångade upp de fem dimensioner som var avsedda att mätas.

För 2010/2011 är det två uppgifter som står i centrum. Den ena är en detaljerad sambandsanalys mellan kulturvanor, subjektiv hälsa och typer av individer baserad på befintliga data från de nationella SOM-undersökningarna. Den andra är datasamling II inom ramen för den nationella SOM-undersökningen hösten 2010.

Ansvariga för projektet är professor Sören Holmberg och professor Lennart Weibull, båda vid Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram