Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Kulturstipendier   År: 2014

ROGER ASSAR JOHANSSON

Tonsättaren Roger Assar Johansson är utbildad pianist och har varit verksam som kammarmusiker under många år. I sin egenskap av pedagog arbetar han även som instuderingslärare och repetitör vid HSM, Högskolan för scen och musik i Göteborg. Som tonsättare har han på senare år koncentrerat sig alltmer på opera och musikdramatik i olika format och vann 2012 eno:s, English National Opera, prestigefulla internationella kortoperatävling med sitt bidrag Wreckage of Dreams. Han har därefter fortsatt i operaformatet och hade tidigare i år premiär på en kammaropera baserad på Strindbergs enaktare Leka med Elden. Hans fria musikaliska tänkande präglas både av en djup förtrogenhet med musikhistorien och en orädd nyfikenhet som låter honom röra sig obehindrat över genre- och språkgränser. Musiken blir en mötesplats där konstnärliga och musikaliska uttryck från olika sfärer kan samtala med varandra.

För sin kompromisslösa, mångbottnade och formöverskridande verksamhet tilldelas Roger Assar Johansson stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Roger Assar Johansson – Stenastipendiat 2014: Lady Macbeths aria “Come, you Spirits…”uruppförande (2014) Isabella Lundqvist – sopran Mira Bartov – regi R. A. Johansson – piano

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram