Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2014   70 000 kr

RÖDA STEN-PROJEKTET

Röda Sten är en konsthall för samtidskonst som även gästas av musik, dans och teater. Utställningarna som visas presenterar internationella och nationella konstnärskap, en mångfald av konstformer av hög kvalitet. Under de senaste åren har Röda Sten Konsthall presenterat internationellt erkända konstnärer som Natalie Djurberg, Ylva Ogland och Adrian Paci i omfattande separatutställningar. Nya konstverk har producerats med husets särpräglade och dramatiska arkitektur som utgångspunkt.
Röda Sten Konsthall är också huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal, en stor internationell konsthändelse som vart annat år fyller ett flertal konstarenor runt om i staden.

En stor och viktig del av Röda Sten Konsthalls verksamhet vänder sig till barn och unga. Ung & Skapande är en kreativ mötesplats för deltagare mellan 12-26 år, där de erbjuds kreativa workshops, att skapa fritt och träffa andra med liknande intressen. För de yngre besökarna finns LördagsVerkstan, en plats där barn från 3 år kan skapa tillsammans med medföljande vuxen. Alla program tar utgångspunkt i de pågående utställningarna.

Röda Sten Konsthall,Katedralen, Foto Hendrik Zeitler

Verksamheten drivs i ett gammalt pannhus från 1940. Då tjänade huset som värmecentral åt de närliggande industrierna i Klippanområdet. I pannhuset eldade man med kol och flis som förvarades i de stora behållare som än idag finns kvar i taket på andra våningen. Överallt i huset finns spår och lämningar från 1980- och 1990-talet då huset främst fylldes av ungdomar och graffitikultur.

I början av 1990-talet var huset rivningshotat, men räddades tack vare en grupp kulturpersonligheter som gick samman och startade ett upprop för att huset skulle förvandlas till en plats för samtida konst och kultur. Ett projekt som efter lång kamp lyckades och 1996 startade konsthallen sin utställningsverksamhet. Verksamheten på Röda Sten Konsthall drivs än idag av den ideella föreningen Röda Sten Kulturförening.

 

_MG_8789

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram