Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2013   1 000 000 kr

Resestipendier 2013

Igår delades diplom ut till 2013 års stipendiater vid en ceremoni i Dicksonska Palatset i Göteborg

På bilden stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson omgiven av 24 av de 49 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2013.

Foto: Magnus Gotander

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en femårsperiod med början 2012 en miljon kronor per år till resestipendier. Under år 2013 har 49 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna skall i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.

Stiftelsens satsning är tänkt att pågå i fem år i samma omfattning, d v s med 25.000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år. Resorna varierar såväl vad gäller mål som längd. 2013 års studenter har besökt universitet och lärosäten i hela världen, bl a USA, England, Kina, Norge, Sydafrika, Australien, Nepal och Indien.

”All forskning gynnas av ett internationellt perspektiv. Det har stiftelsen tagit fasta på och satsar därför på att genom resestipendier underlätta för studenter att för lägga delar av sina studier utomlands. Hittills har totalt 87 studenter rest över hela världen för att studera vid utländska universitet och vi har fått många bevis för goda resultat och personlig nytta för de enskilda studenterna. Ett stort antal värdefulla kontakt er har dessutom knutits som generellt gynnar lärosätena på hemmaplan,” konstaterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande.

2013 års stipendiater från läkarprogrammet är:  Caroline Samuelsson    Karl Bohlin   Josef Berge   Charlotte Riese   Kanya Said  Sara Mattsson   Parisa Hajjari   Andreas Björnberg   Johan Johansson   Peter Alpsten  Erik Thurin   Emma Holtz   Frida Emilson   Linda Forsberg   Stina Lyngmark   Kim Toss   Hanna Hultquist   Johan Lorentzon

2013 års stipendiater från apotekarprogrammet är: Behshta Aziz   Sandra Barhebréus   Josefine Carlsson   Alma Hrnjadovic   Nadia Jaber   Jonathan Jansson Åkerberg   Nilofar Jaybari   Felicia Lennerås   Ida Lilja   Hannes Mattsson  Lina Stark   Caroline Wasén   Katrine Younan   Jenifer Yousef   Marina Draganoi  Johanna Gustafsson   Pari Mahammad   Maria Mårdh   Usama Saleem   Malin Sténhoff       Nina Taher Nasabi   Niclas Tamminen Lindqvist   Charles Van Loo   Niklas Werner   Sara Zabihi

2013 års stipendiater från Handelshögskolan är: Karin Berg   Ingvild Nylökken

2013 års stipendiater från Chalmers är: Tina Inge   Ulrich Frye   Jonas Otterheim   Victor Åkerlund

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram