Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2014

Resestipendier 2014

150120-Stena Resestip10

Traditionsenligt ägde den högtidliga utdelningen av 2014 års resestipendier rum i det anrika Dicksonska palatset i Göteborg. Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson hälsade alla välkomna och berättade kort om stiftelsens tillkomst och ändamål. Särskilt poängterade hon hur viktigt det är för svenska studenter att få möjlighet att forska och göra sitt examensarbete vid ett utländskt universitet. Många får på så vis värdefulla internationella kontakter till nytta inte bara för dem själva utan också för deras institution och universitet.

150120-Stena Resestip1jpg

En grupp studenter från Musikhögskolan underhöll med en kul blandning av gammalt och modernt och stämningen var på topp när Madeleine Olsson Eriksson bjöd alla upp till andra våningen. Där var en god lunch framdukad till stipendiater och gäster.

150120-Stena Resestip14

Stipendiaterna som kom från Sahlgrenska Akademin, Handelshögskolan, Chalmers och Göteborgs Universitet hade mycket att berätta för varandra och utbytte erfarenheter från platser och universitet i så skilda länder som Argentina, USA, Australien, Japan och Nepal.  Några av stipendiaterna hade blivit ombedda att berätta lite kort om sin utlandsvistelse, sin forskning och vad de upplevt.

150120-Stena Resestip24

Läkarstudenten Emil Bussqvist hade varit i Tsu i Japan i tre månader och forskat om hur vävnad av olika stelhet påverkar utvecklingen av vita blodkroppar. På sikt är målsättningen att bereda vägen för nya behandlingsmetoder av inflammatoriska tillstånd. Emil berättade också lyriskt om den gamla japanska kulturen och den underbara naturen.

150120-Stena Resestip8

Karl Lawenius och Therese Tellstedt, som studerar vid Management and Economics of Innovation på Chalmers beskrev sin fältstudie, 27 intervjuer om online learning som de genomfört vid ett flertal universitet i USA. Digital teknik gör det möjligt för alla, oavsett bostadsort, att studera virtuellt, att sätta samman individuella studieprogram och få tillgång till skickliga frilanslärare. Online learning demokratiserar lärandet och leder samtidigt till en hårdare konkurrens för utbildningsentreprenörerna.

150120_Stena Resestip_9018

Lars Martinsson fängslade åhörarna när han beskrev sitt projekt Black Metals bärande tematik och identitets- och meningsskapande funktion. Lars som studerar litteraturvetenskap hade tillbringat två månader vid University of Washington i Seattle i USA. Han hade gjort en komparativ studie av texter för att undersöka det litterära uttrycket där naturmotivet är framträdande. Han avslutade md att framhålla att där det finns en förortskultur, där finns det ett soundtrack.

150120-Stena Resestip19

Läkarstudenten Cecilia Stalberg hade tillbringat fyra månader vid UTMB i Galveston, Texas där hon studerat prematura födslar och fosterhinnans förmåga att producera en molekyl som kallas elafin. Denna molekyl skulle teoretiskt sett kunna minska risken för förtidig födsel i samband med bakteriella infektioner och/eller rökning. Hon hoppades arr hennes studier skulle resultera i en publicerad artikel.

150120-Stena Resestip38

Peter Kostenniemi, som läser litteraturvetenskap, vistades under två månader vid universitet i Odense i Danmark. Han hade fascinerats av zombietrenden i litteraturen och studerat romanserierna Varelserna och Zombie City, egentligen skräckböcker för barn. Zombie har ett starkt symbolvärde och representerar ett förfall med samhälleliga konsekvenser där linjen går från välfärdssamhälle till konkurrenssamhälle.

150120_Stena Resestip_9014

Emel Ahmet, som går Apotekarprogrammet studerade i fem månader vid Harvard Medical School i Boston, USA där hon gjorde sitt examensarbete inom hematologi. Syftet var att ge ökad kunskap kring vilka cellulära mekanismer som reglerar sjukdomsförloppet vid blodcancer. Hennes hypotes verkade inte stämma, allt föreföll vara ett misslyckande men dagen innan hon kulle återvända till Sverige visade labbresultaten att hennes antagande var riktigt. Modellen kommer att användas i framtiden.

Till sist tackade professor Agnet Holmäng stiftelsens ordförande och önskade studenterna lycka till i deras fortsatta studie.

150120-Stena resestip grupp

2014 års stipendiater tillsammans med stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson och stiftelsens verkställande ledamot professor Carl-Eric Hagentoft.

2014 års stipendiater från läkarprogrammet är: Nima Peyravi Latif, Disa Blomstrand, Jessica Sjölund, Anna Åberg, Claes Jelinek, Olof Bäverholm, Cecilia Stalberg, Alisa Unzueta, Stina Henman, Emelie Stenmarker, Ellinor Andreasson, Richard Vithal, Annica Lindström, Emil Bussqvist

2014 års stipendiater från apotekarprogrammet är: James Friedmann, Ynette Gustavsson, Emel Ahmet, Carl Grimstam, Nariporn Singkum, Alexandra Gustafsson, Maral Namazi, Frans Pettersson Svensson, Magdalena Maszkowska, Oscar Dahlberg, Susanne Lundenberg, Beatrice Frejd, Carolina Eliassson, Felix Holmström, Tobias Härsjö

2014 års stipendiater från tandläkarprogrammet är: Petra Friman, Sara Högberg

2014 års stipendiater från Chalmers är: Sigurdur Logi Snaeland, Therese Tellstedt, Karl Lawenius, Teele Kundla, Gabriella Hegardt Ullberg

2014 års stipendiater från Handelshögskolan är: Mathias Andersson, Robin Wiberg, Simon Adolfsson, Peter Rohn

2014 års stipendiater från Göteborgs universitet/litteraturvetenskap är: Peter Kostennieumi, Lars Martinsson

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram