Aktuellt

FARTYGSDOP I STRÅLANDE SOL

Rehabcentret Treklöverhemmet har tack vare en donation från Stenastiftelsen kunnat skaffa en specialbyggd båt, som också kan ta ombord rullstolsburna. Nu är det fritt fram för alla oavsett handikapp att kunna komma ut på havet och ta sig i land på en ö i kustbandet.

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2013   8 260 295 kr

Radikala innovationer för förstärkning av Sveriges ekonomi

Innovation är ett ledord i debatter om hur företagstillväxt kan stärkas, och på vilket sätt Sveriges ekonomi kan vara långsiktigt hållbar. Dagens företag möter alltmer komplexa situationer, karakteriserade av temporära snarare än långsiktiga konkurrensfördelar, kortare produktlivscykler, och konkurrens från globala aktörer. Detta kan bemötas genom förmågan att skapa lösningar av radikal natur, som bryter stigberoenden och integrerar kreativa och innovativa aspekter i existerande rutiner och organisatoriska ansatser.

Forskningsprogrammet ’Radikala innovationer för förstärkning av Sveriges ekonomi’ vid Handelshögskolan i Göteborg fokuserar på hur svenska aktörer kan förbättra sin förmåga att skapa radikala innovationer och dra nytta av sådana innovationer. För att fånga generella mekanismer och skeenden analyserar programmet ett brett spektrum av branscher och teknologiområden, med ett fokus på stora företag, små- och medelstora företag, avknoppningsföretag från universitet, universitetsbaserade forskare och policyaktörer. Delstudier inkluderar fallstudier och enkätstudier i mogna såväl som framväxande sektorer, där rollen av stora respektive små företag, eller av universitet, varierar.

Professor Annika Rickne och universitetslektor Rick Middel

Donation 8 260 295 kr

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram