Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Kulturstipendier   År: 2014

PHILIP JALMELID

Musikalartisten Philip Jalmelid är född och uppvuxen på Gotland. Efter studier vid Kulturamas musikalutbildning i Stockholm kom han till Göteborg, där han 2006-2009 gick den treåriga musikalutbildningen vid HSM, Högskolan för scen och musik. Philip Jalmelid har en röst som okonstlat funnit sin plats, och som på ett självklart vis speglar hans musikaliska talang. Han har visat stor fallenhet för musikalgenrens dramatiska sida, oavsett om rollerna har en mer inåtvänd karaktär eller är utlevande med dans och fysisk närvaro som krav. Philip Jalmelid har medverkat i framträdande roller vid Norrlandsoperan, Karlstad Teater, i Malmö, Göteborg och på Dalhalla. Repertoaren omfattar de ledande manliga rollerna i musikaler som Miss Saigon, Jesus Christ Superstar, Sunset Boulevard, Chess, Les Misérables, West Side Story, Hair, Rebecca och Doktor Zjivago. Men han är också intresserad av att utforska andra genrer och sammanhang, där hans eget skapande och låtskrivande kan komma till uttryck.

För sin mångsidiga och föränderliga gestaltningsförmåga i ton och ord tilldelas Philip Jalmelid stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Philip Jalmelid framför ”Anthem” ur musikalen Chess på Stipendieutdelningen 2014.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram