Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2016   150 000 kr

Nordiskt kyrkomusiksymposium

 

Nordiskt kyrkomusiksymposium arrangeras i Göteborg 2016 med över tusen deltagande kyrkomusiker från hela Norden. I Göteborg finns både ett rikt instrumentarium och en erkänd orgelforskning vid universitetet. Symposierna är inriktade på att sprida kännedom om var man står i konstnärlig mening och i kyrkomusikaliskt avseende. Presentation av ny kyrkomusik är därför en huvuduppgift, oavsett om det handlar om kör- eller orgelmusik. Vidare inriktar man sig på att öka kunskapen hos deltagarna via seminarier, föreläsningar och mästarklasser kring aktuella frågeställningar.

Genom ett samarbete med Göteborgs internationella orgelakademi har programutbudet breddats och allmänheten inbjudes till konserter och öppna föreläsningar. En planerad extra aktivitet i samband med symposiet är ett framträdande av Göteborg Baroque under ledning av Magnus Kjellson och med åtta sångsolister.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram