Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2015   4 500 000

NOBEL WEEK DIALOGUE – VARTANNAT ÅR I GÖTEBORG

Under den årliga Nobelveckan deltar årets Nobelpristagare i ett antal aktiviteter innan de den 10 december mottar sina Nobelpris. År 2012 utökades Nobelveckan med ett nytt evenemang, Nobel Week Dialogue. Det är en dag av föreläsningar och paneldiskussioner där en utvald grupp ledande forskare, beslutsfattare och tänkare från hela världen genomför ett antal seminarier med ett aktuellt vetenskapligt/tvärvetenskapligt tema. Med detta evenemang vill Nobelsfären fördjupa dialogen mellan forskarsamhället och det övriga samhället i frågor som är viktiga ur ett globalt perspektiv.

Nobel Week Dialogue äger rum vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg. Temat för årets evenemang, som äger rum den 9 december på Svenska Mässan i Göteborg, är ”The Future of Intelligence”. För att nå så bred publik som möjligt är konferensen kostnadsfri för besökare, live-streamas till en global publik och spelas in för TV-sändning och digital nedladdning. Stiftelsen stöder Nobel Week Dialogue med 1.5 miljoner kronor åren 2015, 2017 2019 då Nobel Week Dialogue äger rum i Göteborg.

AlfredNobel2

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram