Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2013   200 000 kr

Niels Bohr

Nobelmedia, som är ett dotterföretag till Nobelstiftelsen, anordnar i december 2013 ett program för allmänheten på Chalmers i Göteborg.  Förra året, då arrangemanget ägde rum i Stockholm, handlade det om den genetiska revolutionen. I år är temat energi. Inte oväntat är det Niels Bohr och hans verk, som var startpunkten för den moderna kvantfysiken, som får inleda programmet.

För två år sedan firades 100-årsjubiléet av den första riktigt stora internationella konferensen där den tidens största inom fysiken, som Albert Einstein, Marie Curie och Ernest Rutherford, deltog. Två av de Nobelpristagare som kommer att medverka på Nobelstiftelsens temadag på Chalmers, David Gross och Alan Heeger, uppträdde i samband med jubileumskonferensen i dramat Copenhagen skriven av Michael Frayn. Heeger spelade Bohr, Gross uppträdde som Heisenberg och Fiona Shaw, som är en berömd Shakespeareskådespelerska, gestaltade fru Bohr.

Copenhagen, som hade premiär i London år 1998, är baserad på en händelse som inträffade år 1941 då Nobelpristagaren Werner Heisenberg kom till Köpenhamn för att diskutera med sin gamle läromästare Niels Bohr. Pjäsen söker rekonstruera den dialog som Heisenberg och Bohr hade och som ingen av dem någonsin berättade till fullo om. Det enda som eftervärlden vet är att den intima vänskap som funnits före mötet försvann.

Frågorna är många. Diskuterade de möjligheten av ett tyskt atombombsprogram? Försökte Heisenberg finna ut vad Bohr visste om vad som hände i USA? I pjäsen följs flera olika möjliga linjer.

Genom en gåva till Chalmers från stiftelsen kommer nu göteborgarna att kunna se föreställningen Copenhagen med Gross, Heeger och Shaw i rollerna och med regi av Nancy Kowalek, professor i drama i Santa Barbara USA.

Föreställningen kommer att ges på Chalmers i anslutning till Nobeldagen. Därefter planeras en paneldiskussion med deltagande av bland andra Michael Frayn.

David Gross är teoretisk fysiker och professor vid University of California i Santa Barbara. Han fick 2004 års Nobelpris tillsammans med David Politzer och Frank Wilczek för upptäckten av asymptotisk frihet i den starka växelverkan.

Alan Heeger är fysikalisk kemist och professor vid University of California i Santa Barbara. Han fick 2000 års Nobelpris i kemi tillsammans med Alan McDiarmid och Hideki Shirakawa för upptäckten och utvecklandet av ledande polymerer.

Fiona Shaw är en irländsk skådespelerska och teaterdirektör. Hon är känd för sina Shakespearetolkningar och för sin roll som moster Petunia Dursley i Harry Potterfilmerna.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram