Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Kulturstipendier   År: 2014

MAX MITLE

Ljusdesignern Max Mitle — En svart yta, ett svart rum. Plötsligt tänds en bordslampa och avslöjar en stol och ett bord som både framträder och ligger i skugga. En dörr öppnas och kastar en lång ljusgata in i rummet och en person gör entré. Trots att större delen av rummet fortfarande ligger i dunkel, kan vi som åskådare med hjälp av vår fantasi föreställa oss rummet. Kanske tolkar vi också in en känsla av rädsla, trygghet eller ensamhet? Ljusets funktion i en uppsättning har med teknikens utveckling blivit ett allt viktigare visuellt och betydelsebärande element inom scenkonsten. Att »skulptera« skådespelaren i det sceniska rummet förstärker vår upplevelse av berättelsen och berikar vår förståelse av verket. Det är därför en sann glädje att en av årets stipendiemottagare är en ljusdesigner från scenkonstområdet, Max Mitle. Under de senaste tolv åren har Max ljussatt produktioner både på stora och små scener. Alltid med fokus på berättelsens dramaturgi, men också egensinnigt och med hög konstnärlig integritet, har han skapat rum för skådespelarnas gestaltning. Hans ljussättningar kännetecknas av att känslomässigt styra publiken i realtid genom intensitet, färgval och kontraster.

För sitt innovativa ljustänkande och sin kreativa uppfinningsrikedom tilldelas Max Mitle stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

”Ljungskilebo prisad för bra ljus”


Bohuslänningen, 4 december 2014

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram