Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Kulturstipendier   År: 2010

Mattias Andersson

Dramatikern Mattias Andersson tillika regissör och konstnärlig ledare för Backa Teater är en konstnär med många strängar på sin lyra. Efter utbildningen till skådespelare vid Teaterhögskolan här i Göteborg fick han direkt engagemang vid Backa Teater. Det dröjde dock inte länge innan en annan kreativ sida av hans konstnärskap tog överhanden: berättandet. Mattias pjäser väckte omedelbart teatrarnas intresse inte bara nationellt utan också internationellt och flera har blivit översatta och spelats på teatrar runt om i Europa. Som konstnärlig ledare för Backa Teater förhåller han sig hela tiden till unga människors vardag, deras drömmar, förhoppningar och reflektioner av samtiden. Ett av Backa Teaterns signum är ett aktivt deltagande av publiken i de konstnärliga processerna. Här har Mattias drivit ett envist och målmedvetet arbete i teaterns möte med den unga publiken som resulterat i en rad konstnärliga framgångar bl a: Brott och Straff-projektet, Lille kung Mattias och Gangs of Gothenburg.

Foto: Niclas Löfgren

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram