Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2016   500 000 kr

Maskrosbarn

P1010663

De ungdomar som Maskrosbarn vänder sig till lever med föräldrar som har ett missbruk eller en psykisk sjukdom, är mellan 13-18 år och bor i Västra Götaland. Verksamheten syftar till att ge ungdomarna trygghet och kontinuerlig stöd över tid och de får kunskap om sina rättigheter i kontakt med myndigheter. Maskrosbarns socionomer arbetar som Barnombud och följer med ungdomarna som stöd i kontakten med socialtjänsten. Målet för barnombudet är att hjälpa ungdomen att göra sin röst hörd och våga berätta om sin hemsituation för socialtjänsten, vilket ofta leder till att den unge blir placerad i familjehem och våldet kan upphöra. Ungdomarna kan komma i kontakt med Barnombudet via socialtjänsten eller frivilligt.

Varje torsdagskväll äter ungdomarna och vuxna middag tillsammans, gör olika aktiviteter och samtalar. Aktiviteten är helt frivillig och öppen för alla ungdomar som tillhör målgruppen. Ungdomarna får också möjlighet att samtala med en kurator. Samtalen är strukturerade med tillhörande övningar. Ungdomarna erbjuds också internetstöd. Föreläsningar genomförs på skolor, för elever på grundskola och gymnasium samt för vuxna som arbetar med barn. Föreläsningar för elever är alltid kostnadsfritt.

Verksamheten i Göteborg har ansvar för rekrytering, utbildning och handledning av alla volontärer som arbetar inom Maskrosbarn. Rekryteringen görs genom att de sökande skickar cv och personligt brev, intervjuer och rekryteringskväll. Utbildningarna görs över helger, 3-4 utbildningstillfällen per år. Volontärerna får uppdrag i verksamhetens olika stödprojekt, inom internetstöd, läger, som coacher eller ledare för olika aktiviteter. Varje år utbildas ett 50-tal volontärer.

Foto: Maskrosbarn

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram